معلومات خودرو

برای ترمز چه مشکلاتی پیش می آید

مشکلات ترمز

برای ترمز چه مشکلاتی پیش می آید

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو نشانه هایی دارد که می تواند در شناسایی، حل و فصل مشکل به مالک آن کمک کند.

تعدادی از ایرادات تنها بوسیله متخصصین و یا با دستگاه قابل تشخیص است.

اما برخی دیگر ازمشکلات را می توان شخصا شناسایی و برای برطرف کردن آن اقدام نمود.

1- پدال ترمز خیلی نرم شد ه است

توضیح مشکل:

هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شد ه است.

امکان دارد با چند بار فشردن آن، دوباره مثل اول بشود ولی به محض برداشتن پا از روی آن دوباره نرم می شود.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • در یکی از شیلنگ های ترمز نشت وجود دارد.
 • در مدار هیدرولیک هوا وارد شد ه است.
 • روغن ترمز کثیف شد ه است و یا از روغن نامناسبی استفاده شد ه است.
 • ترمز ها خیلی سایید ه شد ه اند.

2- ترمز خیلی پایین می گیرد

توضیح مشکل:

پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد.

ترمز صحیح عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال حادتر می شود.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • روغن ترمز کافی نیست.
 • مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
 • لنت های ترمز خیلی ساییده شد ه اند.
 • بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
 • روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شد ه است.

3- قدرت ترمز به تدریج کم می شودترمز خودرو

توضیح مشکل

همه چیز خوب کار می کند تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید.

در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • لنت هایی که برای شما نصب شد ه اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
 • ترمز های شما به دلیل قفل کردن داغ شد ه اند.
 • ترمزها بدلیل اینکه چیزی مانع راه رسیدن هوا به آنها شد ه است داغ کرد ه اند.
 • روغن ترمز کثیف شد ه است و یا از روغن خوبی برای ترمز استفاد ه نشده است.
 • لنت های شما روغنی شد ه اند و باید تعویض شوند.

4- پدال ترمز خیلی محکم شده است

توضیح مشکل:

پدال ترمز خیلی سخت شد ه است و ترمز گرفتن کار سخت تری. این مشکل به صورت اتفاقی رخ می دهد.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • بوستر ترمز شما خراب شد ه است.
 • شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شد ه است.
 • در یکی از شیلنگهای ترمز، خم شدگی پدید آمد ه است که مشکل ساز است.
 • پدال ترمز به چیزی گیر می کند ودرست نمی تواند حرکت کند.

5- ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند

توضیح مشکل:

فشردن پدال ترمز باعث توقف اتومبیل نمی شود. در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرد ه شوند تا اتومبیل را ساکن نگاه دارند.

اغلب برای متوقف کردن خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شد ه است.
 • سیلندر اصلی ترمز خراب شد ه است.
 • در سیستم ترمز هوا محبوس شد ه است.
 • لنت های ترمز سایید ه شد ه اند و یا خیس هستند.

6-  پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد

توضیح مشکل:

با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. در این حالت ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
 • سیلندر اصلی ترمز خراب است.
 • در سیستم ترمز هوا محبوس شد ه است.

7- یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند

توضیح مشکل:

با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت سریعا کشید ه می شود.

به نظر می رسد که ترمزها در یک سمت اتومبیل درست کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشید ه شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • لنت ها روغنی شد ه اند و باید تعویض شوند.
 • لنت ها شل شد ه اند و باید تنظیم شوند.
 • سیلندر چرخ خراب شد ه است.
 • بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شد ه اند.

8- ترمز ها کشیده می شوندپدال ترمز

توضیح مشکل:

با حرکت متوجه می شوید که اتومبیل به یک سمت کشید ه می شود.

ترمز شما امکان دارد گرفته شد ه باشد، بدون اینکه شما آگاه باشید. هرزگاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • دیسک ترمز قفل کرد ه است.
 • ترمز دستی رها نمی کند.
 • یک قسمت در سیستم ترمز شکسته  و یا شل شد ه است.
 • کفشک ترمز زنگ زد ه است.

 9- پدال ترمز ارتعاش می کند

توضیح مشکل:

با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. به نظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است.

اگر اتومبیل شما داری سیستم Abs است، این مساله نرمال است ولی در غیر این صورت این یک ایراد حساب می شود.

مشکلات احتمالی عبارتند از

 • روتورهای ترمز خورد ه شد ه اند.
 • اتصالات فرمان شل شد ه است.
 • پیچ های چرخ ها شل شد ه اند.
 • چرخ ها از بالانس خارج شد ه اند.
 • لاستیک هاخراب شد ه اند.
 • چرخ ها خیلی خورد ه شد ه اند.

امیدواریم از مطاعه مقاله (برای ترمز چه مشکلاتی پیش می آید) رضایتمند باشید.

مجموعه پی جی قطعه واقع در شهر هشتگرد، در تلاش است با معرفی و فروش قطعات باکیفیت خودرو، از جمله قطعات موتور،

سیبک و بوش، لنت ترمز، بلبرینگ و توپی، دیسک و کاسه و سگدست، کمک فنر و فنر اول و گردگیر و لاستیک برای انواع خودرو

( پراید، سمند، نیسان و …) ضمن آشنایی با مشکلات احتمالی ومحصولات با کیفیت بالا، رضایت رانندگان محترم را کسب کند.

 

0/5 (0 Reviews)
بازگشت به لیست

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.