خانه » بازوهای فرمان

نمایش یک نتیجه

سیبک فرمان 405 لاوان

قیمت عادی 92,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان 405 لاوان در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور دارد و نقشی بسیار ضروری در این سیستم‌ها دارا‌ هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی می باشد که یک بازو به آن متصل می شود.