خانه » توپی چرخ جلوی سامان

نمایش یک نتیجه

توپی چرخ جلوی پراید سامان

قیمت عادی 176,000تومان incl.VAT
در صورتیکه متوجه پایین رفتن بیش تر از حد پدال ترمز خودروی تان گردیده اید بایستی به بررسی کارایی توپی چرخ اقدام نمائید. توپی چرخ جزو قطعاتی میباشد که تشخیص خرابی آن نیازمند توجه بیشتری میباشد. توپی چرخ جلو یکی‌از قطعات سیستم جلوبندی و نیروی محرک چرخ های خودرو پراید می باشد.