خانه » خراب شدن گردگیر

نمایش دادن همه 10 نتیجه

سیبک قرقری فرمان 405 و سمندpsp

قیمت عادی 83,600تومان incl.VAT
سیبک قرقری فرمان 405 و سمند از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط جعبه فرمان و سیبک فرمان است.

سیبک قرقری فرمان پرایدpsp

قیمت عادی 81,950تومان incl.VAT
سیبک قرقری فرمان پراید از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط جعبه فرمان و سیبک فرمان است. نام دیگر این قطعه بازویی فرمان خودرو نامیده می‌شود.

سیبک قرقری فرمان پژو 206 psp

قیمت عادی 103,400تومان incl.VAT
سیبک قرقری فرمان پژو 206 از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط جعبه فرمان و سیبک فرمان است. نام دیگر این قطعه بازویی فرمان خودرو نامیده می‌شود.

سیبک قرقری فرمان ساده آردیpsp

قیمت عادی 91,000تومان incl.VAT
سیبک قرقری فرمان ساده آردی از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط جعبه فرمان و سیبک فرمان است. نام دیگر این قطعه بازویی فرمان خودرو نامیده می‌شود.

سیبک قرقری فرمان هیدرولیک آردیpsp

قیمت عادی 99,000تومان incl.VAT
سیبک قرقری فرمان هیدرولیک آردی از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط جعبه فرمان و سیبک فرمان است. نام دیگر این قطعه بازویی فرمان خودرو نامیده می‌شود.

قرقری فرمان 206 و رانا رامونا

قیمت عادی 102,000تومان incl.VAT
قرقری فرمان 206 و رانا رامونا از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط بین جعبه فرمان و سیبک فرمان است. این قطعه به جعبه فرمان وصل می شود. عملکرد این قطعه اتصال جعبه فرمان به سیبک و انسجام جعبه فرمان است.

قرقری فرمان آردی هیدرولیک لاوان

قیمت عادی 103,500تومان incl.VAT
قطعه قرقری فرمان آردی هیدرولیک لاوان از خانواده سیبک‌ها بوده و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط جعبه فرمان و سیبک فرمان است. قطعه قرقری فرمان پیکان به جعبه فرمان وصل می شود.

قرقری فرمان پراید رامونا

قیمت عادی 79,000تومان incl.VAT
وظیفه این قطعه ایجاد انسجام در جعبه فرمان خودرو میباشد. درون کلگی این قطعه یک گوی وجود داراست که قابلیت و امکان جنبش در کل جهات را آماده می‌سازد. در صورت خرابی، به هنگام عبور از دست‌انداز خیابان‌ها و همینطور عبور از جاده‌های خاکی و ناهموار، صدای این قطعه که به صورت تلق‌تلق میباشد به گوش می رسد، و حتی ضربه‌ای به جعبه فرمان خودرو وارد می‌نماید که از درون خودرو به وسیله سرنشینان، به‌خصوص راننده، قابل احساس میباشد.

قرقری فرمان پژو 405 رامونا

قیمت عادی 89,000تومان incl.VAT
قرقری فرمان پژو 405 رامونا از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط جعبه فرمان و سیبک فرمان است. نام دیگر این قطعه بازویی فرمان خودرو نامیده می‌شود. وظیفه این قطعه انسجام در جعبه فرمان خودرو است.

قرقری فرمان تیبا و ساینا و ریو رامونا

قیمت عادی 86,000تومان incl.VAT
قرقری فرمان تیبا و ساینا و ریو رامونا از خانواده سیبک‌ها می باشد و در گروه قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو قرار دارد. این قطعه رابط بین جعبه فرمان و سیبک فرمان است. این قطعه به جعبه فرمان وصل می شود.