خانه » سیبک اهرم بازویی بوش لاستیکی پراید

نمایش یک نتیجه

سیبک اهرم بازویی بوش لاستیکی پراید سامان

قیمت عادی 191,000تومان incl.VAT
بوش ها با توجه به محل قرارگیری در خودرو، کارکرد، ظاهر فنی و …دارنده عنوان ها و نام های مختلفی می باشند. اسم بوش سیستم تعلیق خودرو، بوش طبق اسم دارد. گرچه عامل های مختلفی منجربه کاهش ارتعاشات خودرو میگردند ولی بوش طبق قادر است تا حد قابل توجهی از نوسانات خودرو پرهیز نماید.