خانه » سیبک میل فرمانتیبا و ریو سامان

نمایش یک نتیجه

سیبک میل فرمان تیبا و ریو سامان

قیمت عادی 87,000تومان incl.VAT
در خودرو تیبا و ریو قطعه ای به نام سیبک میل فرمان تیبا و ریو سامانوجود دارد که مهم ترین قطعه در سیستم فرمان می باشد که وجود آن بسیار مهم و ضروری می باشد . این قطعه، علاوه بر متصل کردن چرخ ها به سیسنم تعلیق ، واسطه چرخیدن چرخ ها می شود .