خانه » سیبک میل فرمان آردی معمولی

نمایش یک نتیجه

سیبک میل فرمان مکانیکی آردی سامان

قیمت عادی 86,000تومان incl.VAT
سیبک میل فرمان مکانیکی آردی سامان متصل کردن چرخ ها به سیستم تعلیق خودرو و هدایت چرخ های خودرو می باشد، و همیشه تحت فشار کششی هستند و تحمل بخشی از وزن خودرو را هم بر عهده دارند.