خانه » سیک فرمان

نمایش دادن همه 12 نتیجه

سیبک طبق 405 لاوان

قیمت عادی 75,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان و یا چپقی قطعه ای کروی صورت میباشد که وظیفه اساسی آن، حرکت بین دو قطعه با کمترین اصطکاک است و به میزان فرمان خودرو کمک می کند. به عبارت بهتر زمانی که فرمان را می چرخانید، سیبک فرمان تکان را به چرخ ها منتقل می نماید. وقتی که سیبک فرمان خراب گردیده باشد مستقیما روی چرخ ها تاثیر می‌گذارد و موجب انحراف و لرزش فرمان خودرو می‌گردد

سیبک طبق پیکان رامونا

قیمت عادی 86,000تومان incl.VAT
سیبک‌ها در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور داشته و نقشی بسیار حیاتی در‌این سیستم‌ها دارا‌هستند. این قطعه شبیه یک گوی فلزی می باشد که یک بازو به آن متصل می‌شوند . این گوی فلزی داخل محیطی فولادی قراردارد که دور و بر آن نیز با لاستیک پوشانده می‌شود . سیبک فرمان از یک طرف به طبق‎ها و از سمت دیگر به چرخ پیوند می خورد .

سیبک طبق تندر نود لاوان

قیمت عادی 68,000تومان incl.VAT
این قطعه در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور داشته و نقشی بسیار حیاتی در‌این سیستم‌ها دارا هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی می باشد که یک بازو به آن متصل میگردند . این گوی فلزی داخل محیطی فولادی جای‌دارد که گوشه و کنار آن نیز با لاستیک پوشانده می گردد .

سیبک فرمان 405 لاوان

قیمت عادی 92,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان 405 لاوان در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور دارد و نقشی بسیار ضروری در این سیستم‌ها دارا‌ هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی می باشد که یک بازو به آن متصل می شود.

سیبک فرمان آردی و آریسان‌ ساده لاوان

قیمت عادی 74,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان آردی و آریسان ساده لاوان در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور دارد و نقشی بسیار ضروری در این سیستم‌ها دارا‌ هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی است که یک بازو به آن متصل می گردد . این گوی فلزی درون قطعه ای فولادی قرار دارد که محیط آن نیز با لاستیک پوشانده می گردد .

سیبک فرمان آردی و آریسان هیدرولیک لاوان

قیمت عادی 74,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان آردی و آریسان هیدرولیک لاوان در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور دارد و نقشی بسیار ضروری در این سیستم‌ها دارا‌ هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی است که یک بازو به آن متصل می گردد . این گوی فلزی درون قطعه ای فولادی قرار دارد که محیط آن نیز با لاستیک پوشاند ه می گردد .

سیبک فرمان تندر نود لاوان

قیمت عادی 101,000تومان incl.VAT
سیبک ها در معرض نیروهای کششی و فشاری قرار میگیرند هنگامی که سیبکی در بالای طبق پایینی و زیر پایه چرخ قرار می‌گیرد زیر اثر نیروی کششی میباشد چون پایه چرخ متمایل به بالا و طبق متمایل به زیر می باشد و در نتیجه سیبک کشیده می گردد هنگامی که سیبکی در پایین طبق بالایی و روی محور چرخ قرار گیرد تحت تاثیر نیروی فشاری میباشد

سیبک فرمان تیبا و ریو لاوان

قیمت عادی 69,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان تیبا و ریو لاوان در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور دارد و نقشی بسیار ضروری در این سیستم‌ها دارا‌ هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی می باشد که یک بازو به آن متصل می شود. این گوی فلزی درون قطعه ای فولادی قرار دارد که محیط آن نیز با لاستیک پوشیده می گردد .

سیبک فرمان تیبا و ساینا و ریو رامونا

قیمت عادی 71,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان تیبا و ساینا و ریو رامونا در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور دارد و نقشی بسیار ضروری در این سیستم‌ها دارا‌ هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی می باشد که یک بازو به آن متصل می شود.

سیبک فرمان چپقی 206 و رانا رامونا

قیمت عادی 85,000تومان incl.VAT
سیبک فرمان چپقی 206 و رانا رامونا در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور دارد و نقشی بسیار ضروری در این سیستم‌ها دارا‌ هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی می باشد که یک بازو به آن متصل می شود.

سیبک کامل پیکان لاوان

قیمت عادی 437,000تومان incl.VAT
سیبک کامل پیکان مشمول لوازم و قطعات سیستم تعلیق و جلوبندی مانند سیبک فرمان و سیبک زیر میباشد . سیبک فرمان که سیبک طبق و سیبک زیر کمک نیز نامیده میگردد، قطعه ای میباشد که برای گردش چرخ خودرو هنگام چرخاندن فرمان استعمال می‌گردد.

سیبک کامل روآ و آریسان لاوان

قیمت عادی 322,000تومان incl.VAT
سیبک‌ها در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو، حضور داشته و نقشی بسیار حیاتی در‌این سیستم‌ها دارا‌هستند. سیبک شبیه یک گوی فلزی میباشد که یک بازو به آن متصل می گردند . این گوی فلزی داخل محیطی‌ فولادی قراردارد که دور و بر آن نیز با لاستیک پوشانده می گردد .