خانه » طبق تیبا و ریو لاوان

نمایش یک نتیجه

طبق تیبا و ریو لاوان

قیمت عادی 276,000تومان incl.VAT
طبق خودرو قطعه ای از فرآورده فولاد میباشد که از روش بوش های محوری متصل به خویش، از یک سمت به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از طرف دیگر به شاسی خودرو پیوند میخورد و وظیفه ارتباط شاسی به قطعات سیستم تعلیق را اجرا میدهد. با توجه به نوع سیستم تعلیق هر خودرو از طبق های گوناگون استعمال میشود. کلاً می توان بیان کرد طبق ها ازوارد شدن ضربه، نیرو و فشار به خودرو ممانعت به کار می‌آورند.