خانه » طبق مثلثی راست رانا سامان

نمایش یک نتیجه

طبق مثلثی راست رانا سامان

قیمت عادی 612,000تومان incl.VAT
در‌صورتی‌که‌ که طبق در نیمه بالایی متعلقات چرخ باشد، طبق بالا و در‌صورتی‌که در زیر متعلقات چرخ باشد به آن طبق زیر گفته میگردد. با توسعه استعمال از سیستم فنر و کمک فنر یک پارچه استعمال از طبق بالا کاهش یافته و اکثر خودروهای مدرن دارای طبق زیر می باشند. همینطور محل اتصالات طبق ها دارنده بوش هایی می باشد که وظیفه اتصال طبق به شاسی بر عهده آنهاست.