خانه » لاستیک منجید اگزوز پراید

نمایش یک نتیجه

لاستیک منجید اگزوز پرایدpsp

قیمت عادی 13,970تومان incl.VAT
محل قرار گیری قطعه در اتومبیل: قطعه لاستیک منجید اگزوز پراید به اگزوز متصل می باشد. کارایی قطعه: وظیفه این قطعه ثابت نگه داشتن اگزوز می باشد و بازدارنده از این میگردد که اگزوز به بدنه بچسبد. موردهای خرابی: در حالتی که این قطعه آسیب ببیند، اگزوز شل می‌گردد و ممکن می باشد روی دست اندازها اگزوز گیر می نماید.