خانه » میل فرمان نیسان سامان

نمایش یک نتیجه

سیبک میل فرمان نیسان سامان

قیمت عادی 397,000تومان incl.VAT
سیبک میل فرمان نیسان سامان قطعه ای فلزی کروی شکل می باشد که نقش آن انتقال فرمان چرخش، به چرخ ها می باشد و در هنگام چرخاندن فرمان و حرکت چرخ خودرو نقش مهمی را ایفا می کند.