خانه » واشر درب سوپاپ سیلیکونی پراید

نمایش دادن همه 9 نتیجه

واشر درب سوپاپ پرایدpsp

قیمت عادی 38,500تومان incl.VAT
محل قرار گیری در اتومبیل: قطعه واشر درب سوپاپ پراید ، در بین درب سوپاپ و کمی فراتر از واشر سر سیلندر قرار میگیرد. کارایی قطعه: کارایی این قطعه آب بندی سر سوپاپ و پرهیز از نشت روغن از سر موتور می باشد. د.

واشر درب سوپاپ پژو 405 و سمندpsp

قیمت عادی 38,500تومان incl.VAT
پیشنهاد ما به شما این می باشد از کیفیت عالی ترین قطعات استفاده نمائید، چون هنگامی که یک بار از قطعه عالی و کیفیت عالی به کارگیری نمائید، تنها همان یکبار را هزینه نموده اید البته در صورتیکه از قطعات ارزان قیمت پراید و درجه دو استفاده فرمائید سبب میگردد طی مدت کوتاهی مجددا برای تعویض قطعه اقدام فرمائید

واشر درب سوپاپ تیباpsp

قیمت عادی 38,500تومان incl.VAT
محل قرار گیری در اتومبیل: قطعه واشر درب سوپاپ تیبا ، در بین درب سوپاپ و کمی بالاتر از واشر سر سیلندر قرار می‌گیرد. کارایی قطعه: کارایی این قطعه آب بندی سر سوپاپ و خودداری از نشت روغن از سر موتور می باشد.

واشر درب سوپاپ سیلیکونی پراید رامونا

قیمت عادی 38,000تومان incl.VAT
محل قرار گیری در اتومبیل: قطعه واشر درب سوپاپ سیلیکونی پراید، در بین درب سوپاپ و کمی فراتر از واشر سر سیلندر قرار میگیرد. کارایی قطعه: کارایی این قطعه آب بندی سر سوپاپ و پرهیز از نشت روغن از سر موتور می باشد.

واشر درب سوپاپ سیلیکونی پراید یورو 4 رامونا

قیمت عادی 38,000تومان incl.VAT
پیشنهاد ما به شما این می باشد که از باکیفیت ترین قطعات به کارگیری کنید، چون زمانی که یک بار از قطعه عالی و کیفیت بالا به کارگیری فرمائید، تنها همان یکبار را هزینه نموده اید البته در صورتیکه از قطعات ارزان قیمت پراید و درجه دو به کار گیری نمائید سبب می‌گردد طی مدت کوتاهی مجددا برای تعویض قطعه اقدام نمائید

واشر درب سوپاپ سیلیکونی پژو 405 رامونا

قیمت عادی 40,000تومان incl.VAT
پیشنهاد ما به شما این می باشد از کیفیت عالی ترین قطعات استفاده نمائید، چون هنگامی که یک بار از قطعه عالی و کیفیت عالی به کارگیری نمائید، تنها همان یکبار را هزینه نموده اید البته در صورتیکه از قطعات ارزان قیمت پراید و درجه دو استفاده فرمائید سبب میگردد طی مدت کوتاهی مجددا برای تعویض قطعه اقدام فرمائید

واشر درب سوپاپ سیلیکونی پیکان رامونا

قیمت عادی 45,000تومان incl.VAT
در‌صورتی‌که از قطعات ارزان قیمت پیکان و درجه دو به کارگیری فرمایید سبب میگردد طی مدت کوتاهی مجددا برای تعویض قطعه اقدام فرمایید و ضمن اینکه خود قطعه آسیب میبیند سبب آسیب به قطعات جانبی آن نیز می گردد.

واشر درب سوپاپ سیلیکونی تیبا و ساینا رامونا

قیمت عادی 40,000تومان incl.VAT
سفارش ما به شما این می باشد از کیفیت خوب ترین قطعات به کارگیری کنید، چون زمانیکه یک بار از قطعه بهتر و کیفیت خوب به کارگیری فرمایید، صرفا همان یکبار را هزینه نموده اید اما در صورتی‌که از قطعات ارزان قیمت پراید و درجه دو استفاده کنید سبب ساز می‌گردد طی مدت کوتاهی مجددا برای تعویض قطعه اقدام فرمایید و ضمن اینکه خود قطعه آسیب میبیند، سبب آسیب به قطعات جانبی آن نیز می‌شود.

واشر سیلیکونی 206 تیپ 2 رامونا

قیمت عادی 57,500تومان incl.VAT
پیشنهاد ما به شما این می باشد از کیفیت خوب ترین قطعات به کار گیری نمائید چون زمانیکه یک بار از قطعه عالی و کیفیت بالا استفاده فرمائید، تنها همان یکبار را هزینه نموده اید البته اگر از قطعات ارزان قیمت پراید و درجه دو استفاده نمائید سبب ساز میشود که طی مدت کوتاهی مجددا برای تعویض قطعه اقدام فرمایید ضمن اینکه خود قطعه آسیب میبیند، سبب آسیب به قطعات جانبی آن نیز می شود.