خانه » پلوس خاردار پراید

نمایش دادن همه 2 نتیجه

گردگیر پلوس خار دار پراید رامونا

قیمت عادی 30,000تومان incl.VAT
در بعضی از قطعات که دارنده گیریس می باشند نیز از خروج گیریس قطعه به خارج جلوگیری می نماید. در حالتی‌که این قطعه خراب گردد سبب خرابی قطعه اصلی می شود. موردهای خرابی گردگیر پلوس خار دار پراید رامونا: در صورتی که این قطعه آسیب ببیند، منجربه کم آب شدن پلوس می‌گردد و پلوس، آسیب شدید می بیند.

گردگیر پلوس خاردار پرایدpsp

قیمت عادی 30,800تومان incl.VAT
محل قرار گیری قطعه در اتومبیل: قطعه گردگیر پلوس خاردار پراید سمت چرخ می باشد و پشت دیسک قراردارد. کارایی قطعه: وظیفه این قطعه نگهداری از پلوس سمت چرخ است. وظیفه کلی گردگیرها محافظت از قطعات جانبی یا درونی آنهاست.