خانه » پژو206 پی جی قطعه

نمایش دادن همه 3 نتیجه

دسته موتور بیضی زیر باطری پژو 405 و سمندpsp

قیمت عادی 41,800تومان incl.VAT

عملکرد قطعه: عملکرد این قطعه جلوگیری از لرزش خودرو است.

موارد خرابی: چنانچه این قطعه آسیب ببیند، اتومبیل مخصوصا در حالت خلاص به لرزش می افتد.

دسته موتور زیر باطری پژو 206 psp

قیمت عادی 48,950تومان incl.VAT
محل قرار گرفتن قطعه در اتومبیل: قطعه دسته موتور زیر باطری پژو 206 در زیر باطری اتومبیل قرار دارد. عملکرد قطعه: وظیفه این قطعه، انسجام اتومبیل و عدم لرزش اتومبیل است. این دسته موتور بسیار حساس است و چنانچه سرعتگیرها را آهسته رد نکنید،

طبق 206 پیچی

قیمت عادی 615,000تومان incl.VAT
طبق 206 پیچی قطعه ای فلزی است . در دو سر دارای بوشهای محوریست که از یک سو به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می گردد . کارایی : طبق ها نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد.