خانه » گردگیر جعبه فرمان هدرولیک

نمایش یک نتیجه

گردگیر جعبه فرمان هدرولیک پراید رامونا

قیمت عادی 30,000تومان incl.VAT
محل قرار گیری قطعه در اتومبیل: قطعه گردگیر جعبه فرمان هدرولیک پراید رامونا در جعبه فرمان قراردارد. کارایی قطعه: وظیفه این قطعه نگهداری گریس داخل جعبه فرمان می باشد و بازدارنده از ورود اجسام خارجی مانند گرد و خاک و غیره میباشد. موردهای خرابی: در‌صورتی‌که این قطعه آسیب ببیند، سبب خشک شدن جعبه فرمان می‌گردد و جعبه فرمان، آسیب شدید می بیند.