خانه » گردگیر پلوس ساده پراید با بست

نمایش یک نتیجه

گردگیر پلوس ساده پراید رامونا

قیمت عادی 30,000تومان incl.VAT
گردگیر پلوس میان چرخ و گیربکس قرار میگیرد. از این رو به دلیل آن که در محل خاصی در سیستم خودرو نصب میشود و با گیریس مو جود در گیربکس رابطه مستقیمی داراست آسیب پذیرتر بوده و به گذر زمان فاسد می‌گردد. فاسد شدن گردگیر سبب ساز پاره گی قطعه و در نهایت منجر به پس دادن گیربکس میگردد. همینطور خرابی گردگیرها میتواند قفل کردن موتور را به همرا داشته باشند.