خانه » گردگیر کمک عقب پراید

نمایش دادن همه 2 نتیجه

گردگیر کمک عقب پراید / تیبا

قیمت عادی 31,350تومان incl.VAT
محل قرار گیری قطعه در اتومبیل: قطعه گردگیر کمک عقب پراید / تیبا روی کمک عقب قرار گرفته می باشد. کارایی قطعه: این قطعه هم مانند دیگر گردگیرها وظیفه پشتیبانی از قطعه را بر عهده داراست.

گردگیر کمک عقب پراید رامونا

قیمت عادی 29,000تومان incl.VAT
قابل ذکر می باشد این نوع قطعات مصرفی می باشند و به گذر زمان  پاره خواهند شد. ولی دوران  ماندگاری قطعه، در مرتبه اول به کالا و کیفیت قطعه بستگی دارد و بعد از آن نوع رانندگی، محلی که در آن رانندگی می کنید و روش تعویض قطعه به وسیله مکانیک روی ماندگاری کالا اثر گذارند.