خانه » گریس

نمایش دادن همه 4 نتیجه

گردگیر جعبه فرمان دو سرگشاد 405 رامونا

قیمت عادی 31,000تومان incl.VAT
محل قرار گیری قطعه در اتومبیل: قطعه گردگیر جعبه فرمان دو سرگشاد 405 رامونا در جعبه فرمان قراردارد. وظیفه قطعه: کارایی این قطعه حفظ گریس داخل جعبه فرمان می باشد و بازدارنده از ورود اجسام خارجی مانند گرد و خاک و غیره می باشد. موردهای خرابی: در‌صورتی‌که این قطعه آسیب ببیند، منجر به خشک شدن جعبه فرمان می‌گردد و جعبه فرمان، آسیب شدید می بیند.

گردگیر جعبه فرمان مدل بالایی 405 رامونا

قیمت عادی 31,000تومان incl.VAT
محل قرار گیری قطعه در اتومبیل: قطعه گردگیر جعبه فرمان مدل بالایی 405 رامونا در جعبه فرمان جای‌ دارد. کارایی قطعه: وظیفه این قطعه نگهداری گریس داخل جعبه فرمان می باشد و بازدارنده از ورود اجسام خارجی مانند گرد و خاک و غیره می باشد. موردهای خرابی: در‌حالتی که این قطعه آسیب ببیند، منجربه کم آب شدن جعبه فرمان می‌شود و جعبه فرمان، آسیب شدید می بیند.

گردگیر جعبه فرمان هدرولیک پراید رامونا

قیمت عادی 30,000تومان incl.VAT
محل قرار گیری قطعه در اتومبیل: قطعه گردگیر جعبه فرمان هدرولیک پراید رامونا در جعبه فرمان قراردارد. کارایی قطعه: وظیفه این قطعه نگهداری گریس داخل جعبه فرمان می باشد و بازدارنده از ورود اجسام خارجی مانند گرد و خاک و غیره میباشد. موردهای خرابی: در‌صورتی‌که این قطعه آسیب ببیند، سبب خشک شدن جعبه فرمان می‌گردد و جعبه فرمان، آسیب شدید می بیند.

گردگیر کمک جلو 405 رامونا

قیمت عادی 30,000تومان incl.VAT
قطعه گردگیر کمک جلو 405 رامونا روی میل کمک فنر قرار می‌گیرد. این قطعه هم مانند دیگر گردگیرها وظیفه پشتیبانی از قطعه را بر عهده داراست، کارایی کلی گردگیرها محافطت از قطعات جانبی یا درونی آنهاست.